Make your own free website on Tripod.com
 1. Bức Thư Tình Thứ 2 (HỒ QUỲNH HƯƠNG)
 2. Bài Hát Cho Anh (KHÁNH LINH)
 3. Bức Thư Tình Đầu Tiên (TẤN MINH)
 4. Điều Ngọt Ngào Nhất (TRẦN THU HÀ)
 5. Ngày Cuối Tuần Rực Rỡ (HỒ QUỲNH HƯƠNG)
 6. Anh Đã Khác Xưa (NGỌC ANH)
 7. Điều Hoang Đường Nhất (KHANH LINH)
 8. Tháng Ngày Ta Mong Chờ (MINH ANH & MINH ÁNH)
 9. Cỏ Mềm (TẤN MINH)
 10. Cầu Vòng Đêm Mưa (TRẦN THU HÀ)
 11. Cánh Cung (LÊ HIẾU)