Make your own free website on Tripod.com
  1. Anh Muốn Quây Về
  2. Bởi Vì Anh Yêu Em
  3. Khát Khao
  4. Kiếp Người
  5. Nơi Xưa Anh Chờ
  6. Quây Về Quá Khứ
  7. Tìm Về Với Mẹ
  8. Tình Hoang Vắng
  9. Trở Lại Bến Yêu
  10. Yêu Trong Mù Lòa