Make your own free website on Tripod.com
 1. Trái Tim Màu Vàng
 2. Tình Ngỡ Là Mơ
 3. Phương Xa Mình Anh
 4. Lời Cuối Cho Tình Yêu
 5. Qua Rồi Phút Đam Mê
 6. Ngày Hôm Qua
 7. Mưa Tình
 8. Người Đành Quên Sao
 9. Tình Trăm Năm
 10. LK Tình Lẻ Bóng
 11. Em Đi
 12. Đêm Cô Đơn