Make your own free website on Tripod.com
 1. Ngỡ Đâu Tình Đã Quên Mình
 2. Ước Gì
 3. Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ
 4. Tình Em Còn Mãi
 5. Mùa Hè Thương Yêu
 6. Bóng Cả
 7. Họa Mi Tóc Nâu
 8. Đường Xưa
 9. 4 Mùa & Em
 10. Về Chốn Thiên Đường
 11. You’re Not From Here
 12. Niềm Tin Chiến Thắng

  Bonus:

 13. Khúc Yêu Thương