Make your own free website on Tripod.com
 1. Phố Xưa (Hồng Nhung)
 2. Thiên Đàng Đã Mất (Bằng Kiều)
 3. Tình Yêu Sa Di (Thanh Lam)
 4. Mưa Rơi Đêm Vắng (Thu Phương & Huy MC)
 5. Tiếng Hát Trong Chiều (Cẩm Vân)
 6. Mùa Xuân Bình Yên (Đình Văn)
 7. Đêm Trăng Sao (Mỹ Linh)
 8. Đành Quên Tôi (Hồng Nhung)
 9. Nhớ Gì Không Em (Bằng Kiều)
 10. Ngày Tháng Đó (Mỹ Linh)
 11. Kỷ Niệm Ngày Xanh (Đình Văn)
 12. Tình Xanh (Quang Minh)
 13. Thoáng Mơ Xưa (Tam Ca Áo Trắng)