Make your own free website on Tripod.com
  1. Đêm Đông
  2. Nơi Nào Em Có Biết
  3. Những Chiều Không Có Em
  4. Hờn Ghen
  5. Trở Về Mái Nhà Xưa
  6. Mơ Hoa
  7. Mưa Lệ
  8. Mưa Tím
  9. Người Em Sáng Trong Cuộc Đời
  10. Dạ Quỳnh Hương