Make your own free website on Tripod.com
  1. Thiên Lý Bên Đời Vẫn Ngát Hương
  2. Em Đến Thăm Anh 1 Chiều Mưa
  3. Những Con Đường Thành Phố Tôi Yêu
  4. Bài Thơ Xưa Cho Em
  5. Tình Khúc Mùa Đông
  6. Cô Hàng Cà Phê
  7. Nói Với Mùa Thu
  8. Nhớ Em 1 Ngày Nắng Sài Gòn
  9. Huyền
  10. Lời Tình Cuối