Make your own free website on Tripod.com
  1. Ru Khúc Tàn Phai
  2. Tóc Gió Thổi Bay
  3. Mùa Của Lãng Quên
  4. Ru Tình
  5. Chị Tôi
  6. Trả Lại Cuộc Tình Lỡ
  7. Đêm Nhớ Về Sài Gòn
  8. Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa
  9. Cho Người Tình Lỡ
  10. Người Về