Make your own free website on Tripod.com
  1. Quên Đi Hết Đam Mê (Bằng Kiều & Vân Quỳnh)
  2. Cho Người Tình Lỡ (Dương Triệu Vũ)
  3. Giọt Tình (Hồ Lệ Thu)
  4. Liên Khúc Tình Hờn Ghen (LChâu & NLoan & MTuyết)
  5. Anh (Bằng Kiều & Vân Quỳnh)
  6. Tự Khúc Mùa Đông (Lâm Nhật Tiến & Như Loan)
  7. Trái Tim Bụi Đời (Thế Sơn & Lương Tùng Quang)
  8. Trái Tim Đàn Bà (Nguyễn Hưng)
  9. Vùng Trời Bình Yên (Minh Tuyết)
  10. Giọt Đắng Tình Yêu (Lương Tùng Quang)