Make your own free website on Tripod.com
 1. Hãy Đến Bên Em
 2. Anh Hãy Nói
 3. Ghen Tương
 4. Giọt Đắng Tình Yêu
 5. Giọt Nước Mắt
 6. Lời Hứa Mong Manh
 7. Thầm Yêu
 8. Em Vẫn Chờ Anh
 9. Tình Xót Xa Thôi
 10. Chỉ Là Phù Du
 11. Vai Phụ