Make your own free website on Tripod.com
 1. Vì Em Yêu Anh
 2. Tình Đầu
 3. Đánh Rơi Tình Yêu
 4. Trái Tim Phiêu Lãng
 5. Sau 1 Lần Nói Dối
 6. Tình Vẫn Đắm Say
 7. Về Đâu Em Hỡi
 8. Vì Anh 1 Lần Nữa
 9. Self Control
 10. Khúc Thu Ca
  Remix:
 11. Sau 1 Lần Nói Dối
 12. Tình Vẫn Đắm Say