Make your own free website on Tripod.com
  1. Bài Tình Ca Của Em
  2. Chút Hương Cho Đời
  3. Còn Trong Nỗi Nhớ
  4. Hát Cho Đời Hát Cho Người
  5. Lặng Nhìn Ta Thôi
  6. Mưa Còn Rơi Mãi Vì Ai
  7. Sao Đành Phụ Tôi
  8. Tôi Muốn Hỏi Tại Sao
  9. Từ Giã Em
  10. Vẫn Còn Mùa Xuân Cho Em