Make your own free website on Tripod.com
  1. Mai Tôi Đi (Nguyên Khang)
  2. Những Ngày Tháng Không Tên (Kenny Thái)
  3. Nụ Tình Hồng (Lê Tâm)
  4. Trái Tim Phục Sinh (Lâm Nhật Tiến)
  5. Bài Nhã Ca Thứ Nhất (Phương Nghi)
  6. LK Đồng Xanh & Tiếc Thương (Trung Hành)
  7. All Was Lost (Thụy Trâm)
  8. Mong 1 Niềm Vui (Hợp Ca)
  9. Ước Mơ (Gia Huy)
  10. Đêm Mưa Buồn & Rainny Night (Dạ Nhật Yến)