Make your own free website on Tripod.com
  1. Bài Không Tên Số 5 (Phương Nghi)
  2. Có Nhớ Đêm Nào (Shayla)
  3. Gọi Anh Mùa Xuân (Diễm Liên)
  4. Gọi Người Dưới Mộ (Gia Huy)
  5. Khúc Mưa Buồn (Lâm Nhật Tiến)
  6. Màu Nhiệm Tình Yêu (Philip Huy)
  7. 1 Cõi Tình Phai (Thanh Hà)
  8. Ô Mê Ly (Hoàng Nam & Doanh Doanh)
  9. Thơ Ngây (Dạ Nhật Yến)
  10. Tình Đầu ( Purity)