Make your own free website on Tripod.com
 1. Bài Không Tên Số 2
 2. Dấu Tình Sầu
 3. Hạ Trắng
 4. Lệ Đá
 5. Mắt Biếc
 6. Như Chiếc Que Diêm
 7. Phôi Pha
 8. Rồi Mai Tôi Đưa Em
 9. Thà Như Giọt Mưa
 10. Thu Hát Cho Người
 11. Xin Còn Gọi Tên Nhau