Make your own free website on Tripod.com
 1. Dancing Queen (Purity)
 2. Thú Đau Thương (Kenny Thái)
 3. Thế Giới Túc Cầu (Philip Huy)
 4. Sukiyaki (Trish Thùy Trang)
 5. Lời Hứa Vu Vơ (Thanh Hà)
 6. Modern Talking Medley (Cardin)
 7. Tượng Đá Và Chút Suy Tư (Lâm Thúy Vân)
 8. Hãy Đến Bên Em (Thụy Trâm)
 9. Trong Cuộc Tình Ân Hận (Thiên Kim)
 10. Tình Đến Rồi Đi (Thanh Trúc)
 11. Người Yêu Nếu Ra Đi (Lâm Nhật Tiến)