Make your own free website on Tripod.com
 1. Cõi Mưa
 2. Lệ Tình Vơi
 3. Tôi Ơi! Đừng Tuyệt Vọng
 4. Như Đã Dấu Yêu
 5. Cô Đơn
 6. Lạc Mất Mùa Xuân
 7. <Đường Em Đi
 8. Tôi Không Còn Yêu Em
 9. Tình Vờ
 10. Vẫn Mãi Mong Chờ
 11. Tuổi Đá Buồn