Make your own free website on Tripod.com
  1. Biển Nhớ Xin Gọi Tên Nhau (Quang Dũng & TH)
  2. Còn Đó Chút Hồng Phai (Quang Dũng)
  3. Gợi Giấc Mơ Xưa (Quang Dũng)
  4. Hạ Trắng (Quang Dũng)
  5. Lá Đổ Muôn Chiều (Quang Dũng)
  6. Nhớ Mùa Thu Hà Nội (Thanh Hà)
  7. Tình Yêu Ơi! (Quang Dũng)
  8. Trái Tim Ăn Năn (Thanh Hà)
  9. Trái Tim Tội Lỗi (Quang Dũng)
  10. Vì Yêu (Quang Dũng)