Make your own free website on Tripod.com
 1. Anh Sẽ Nhớ Mãi
 2. Đã Qua
 3. Đêm Đắm Say
 4. Đi Theo Hạt Mưa
 5. Đốt Chút Lá Khô
 6. Lỡ Yêu Em Rồi
 7. Mưa Buồn
 8. Nguyện Ước
 9. Như Ngày Với Đêm
 10. Rồi Mai Thức Giấc
 11. Tình Mãi Theo Ta
 12. Trái Tim Bên Lề 2