1. Ai Về Sông Tương
 2. Amor
 3. Bài Không Tên Số 4
 4. Bây Giờ Tháng Mấy
 5. Cha Yêu Quí
 6. Ghen
 7. Giữ Đời Cho Nhau
 8. Hãy Sống Cho Tuổi Trẻ
 9. Hướng Về Hà Nội
 1. Bài Không Tên Tiếp Nối 28
 2. Những Nụ Hôn Đời
 3. Nỗi Lòng Người Đi
 4. Thu Quyến Rũ
 5. Tình Hận
 6. Tình Yêu Như Mũi Tên
 7. Trên Ngọn Tình Sầu
 8. Tưởng Niệm
 9. Và Tôi Mãi Yêu Em

<!-- text below generated by server. PLEASE REMOVE --></object></layer></div></span></style></noscript></table></script></applet> <script language="JavaScript">var PUpage="76001079"; var PUprop="geocities"; </script><script language="JavaScript" src="http://www.geocities.com/js_source/pu5geo.js"></script><script language="JavaScript" src="http://www.geocities.com/js_source/ygIELib9.js?v3"></script><script language="JavaScript">var yviContents='http://us.toto.geo.yahoo.com/toto?s=76001079&l=NE&b=1&t=1083619089';yviR='us';yfiEA(0);</script><script language="JavaScript" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mc/mc.js"></script><script language="JavaScript" src="http://geocities.com/js_source/geov2.js"></script><script language="javascript">geovisit();</script><noscript><img src="http://visit.webhosting.yahoo.com/visit.gif?us1083619089" alt="setstats" border="0" width="1" height="1"></noscript> <IMG SRC="http://geo.yahoo.com/serv?s=76001079&t=1083619089" ALT=1 WIDTH=1 HEIGHT=1>