1. Sao Vội Nhạt Phai (Tuấn Ngọc)
  2. Hiến Chương Yêu (Tuấn Ngọc)
  3. Tâm Sự Với Dòng Sông
  4. Sám Hối (Tuấn Ngọc)
  5. Tình Si
  6. Xin Rửa Tội Tôi (Tuấn Ngọc)
  7. Giã Từ Quạnh Hiu
  8. Hãy Bảo Tôi (Tuấn Ngọc)
  9. Mưa Trong Lòng