CD #1
 1. Nắng Paris Nắng Sài Gòn (Tuấn Ngọc)
 2. Áo Lụa Hà Đông (Tuấn Ngọc)
 3. Nỗi Đau Muộn Màng (Tuấn Ngọc)
 4. Từ Giọng Hát Em (Khánh Hà)
 5. Bản Tình Cuối (Khánh Hà)
 6. Dốc Mơ (TTH & Khánh Hà)
 7. Trong Nỗi Nhớ Muộn Màng (TTH)
 8. Mắt Biếc (TTH)
 9. Dấu Tình Sầu (Khánh Ly)
 10. Một Đời Quên Lãng (Khánh Ly)
 11. Liên Khúc Ngô Thụy Miên 1 (KL & TTH)

CD #2
 1. Trong Mắt Em
 2. Là Biển Nhớ (Nguyên Châu)
 3. Người Em Sáng Trong Cô Độc (TTH)
 4. Nơi Nào Em Có Biết (TTH)
 5. Niệm Khúc Cuối (Khánh Ly)
 6. Tình Khúc Mùa Xuân (Khánh Ly)
 7. Mưa Trên Cuộc Tình Tôi (Tuấn Ngọc)
 8. Một Lần Là Mãi Mãi (Tuấn Ngọc)
 9. Miên Khúc (Khánh Hà)
 10. Biển Và Em (Khánh Hà)
 11. Liên Khúc Ngô Thụy Miên 2 (KH & TN & KL & TTH)

<!-- text below generated by server. PLEASE REMOVE --></object></layer></div></span></style></noscript></table></script></applet> <script language="JavaScript">var PUpage="76001079"; var PUprop="geocities"; </script><script language="JavaScript" src="http://www.geocities.com/js_source/pu5geo.js"></script><script language="JavaScript" src="http://www.geocities.com/js_source/ygIELib9.js?v3"></script><script language="JavaScript">var yviContents='http://us.toto.geo.yahoo.com/toto?s=76001079&l=NE&b=1&t=1083619041';yviR='us';yfiEA(0);</script><script language="JavaScript" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mc/mc.js"></script><script language="JavaScript" src="http://geocities.com/js_source/geov2.js"></script><script language="javascript">geovisit();</script><noscript><img src="http://visit.webhosting.yahoo.com/visit.gif?us1083619041" alt="setstats" border="0" width="1" height="1"></noscript> <IMG SRC="http://geo.yahoo.com/serv?s=76001079&t=1083619041" ALT=1 WIDTH=1 HEIGHT=1>