1. Bài Không Tên Số 4
  2. Bài Không Tên Số 8
  3. Bao Giờ Biết Tương Tư
  4. Cây Đàn Bỏ Quên
  5. Đêm Cuối Cùng
  6. Em Đến Thăm Anh 1 Chiều Mưa
  7. Hạ Hồng
  8. Nắng Chiều Rực Rở
  9. Tóc Ngang Bờ Vai
  10. Tôi Còn Yêu